Com.Pl.it DX® Sıvı Biyopsi Gen Paneli

Analiz Edilen Gen Tablosu

12 gen değişikliği

ALKBRAFEGFRERBB2KRASMAP2K1METNRASPIK3CARET
ROS1TP53

3 füzyon transkripti

ALKROS1RET

2020 Complit. All Rights Reserved.

Web Design