Com.Pl.it DX® Akciğer

Com.Pl.it DX® Akciğer, aynı anda birçok geni analiz ederek tümör biyolojisinin ayrıntılı bir analizini ortaya koyar ve bu analiz, her bir hasta için en doğru tedavi planını tasarlamak için tedavi eden hekim tarafından kullanılır.

Com.Pl.it DX® Akciğer, Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (NSCLC) olan hastalara odaklanır ve maksimum hassasiyet ve özgüllük elde etmek için tasarlanmıştır.

Tüm bulgular en güvenilir ve en güncel veri tabanları ve in silico analiz algoritmaları kullanılarak sınıflandırılır. Gen füzyonlarının analizi de Com.Pl.it DX®’e dahil edilir ve hastalarla hekimlere kapsamlı ve güvenilir bilgi sunar.

Yeni Nesil Dizileme (NGS) teknolojisi, aynı numuneyi birçok gen değişikliğinin eşzamanlı analizi için kullanılır ve böylece değerli materyalden tasarruf sağlar.

Com.Pl.it DX® Akciğer testi size şunları sağlar:

  • Tümörün moleküler profilini (gen mutasyonlarını) ve birden fazla mutasyon olması durumunda genler arasındaki etkileşimi belirler.
  • Mutasyona uğramış geni (genleri) veya genin (genlerin) dahil olduğu yolağı hedefleyen (on label) ilacı (varsa) belirler.
  • Hedefe yönelik tedaviye dirençle ilişkili mutasyonları tanımlar.
  • Tümörün moleküler profiline göre endikasyon dışı tedaviler veya devam eden klinik çalışmalar tayin eder. Bu, özellikle standart tedavisi başarısız olan hastalar için önemli olabilir.

Analiz Edilen Gen Tablosu

27 gen değişikliği

AKT1ALKBRAFCDKN2ACTNNB1DDR2
EGFRERBB2FBXW7FGFR1FGFR2FGFR3
HRASKEAPKRASMAP2K1METNOTCH1
NRASPIK3CAPOLEPTENRETSMAD4
SMARCA4STK11TP53

7 füzyon transkripti

ALKROS1RETNTRK1NTRK2NTRK3MET

İmmünoterapinin biyolojik belirteçleri

PDL1

SSS (Sıkca Sorulan Sorular)

Com.Pl.it DX® Akciğer

Akciğer kanseri olan hastalar için tasarlanmıştır. Ayrıca, bilinmeyen orijinli olanlar da dahil olmak üzere solid tümörlerin diğer tiplerinde de kullanılabilir.
Com.Pl.i.t DX Akciğer Testinin sonuçları 10 iş günü içerisinde sunulur.
Com.Pl.i.t DX Akciğer Testi için tümör dokusunu içeren bir parafin bloğuna ihtiyacımız olur. Bir parafin bloğu veya dört adet boyanmamış 3μm'luk pozitif yüklü lamlarda (havada kurutulmuş, fırınlanmamış), lamın üzerinde, katlanmamış ve altı tane 10μm'luk boyanmamış lamdan oluşan parafin kesitleri gerekmektedir.
Numune oda sıcaklığında tutulmalıdır (25°C). Yaz mevsiminde kit içinde buz torbasının bulunmasını tavsiye ediyoruz (torba numuneyle doğrudan temas etmemelidir).
Testin sigorta tarafından kapsanması konusunda bilgi almak için kişisel sigortanızla görüşün.
Ödeme, banka transferi veya kredi/banka kartı ile yapılabilir.
Numunenin hastadan toplanması ve hastaya geri gönderilmesi prosedürlerinin hepsinden Genekor sorumludur. Numune alma ve iade işlemlerinizi ayarlamak için bizimle iletişime geçin veya uygun Test Sipariş Formunu doldurun.
Sonuçlarınız istekte bulunan hekim ile e-posta yoluyla paylaşılacaktır.
Genekor Medical S.A. , genetik materyalinin kullanılması için hastanın yazılı iznini gerektiren ELOT EN ISO9001:2008 ve ELOT EN ISO15189:2012 sertifikasına sahiptir.

Genekor’un Com.Pl.it DX® Akciğer İçin Doğrulama Çalışmaları

“Yunan NSCLC hastalarından oluşan geniş bir çalışma popülasyonunda rutin teşhis pratiğinde hassas mutasyon tespit tekniklerinin kullanılması,% 15.83’lük bir genel EGFR mutasyon sıklığını ortaya çıkardı. Önemli bir nokta olarak, HRM yöntemi ile Sanger dizileme arasında %99,8 oranında bir uyum olmuştur. NGS’nin en hassas yöntem olduğu görülmüştür.”

Papadopoulou E, Tsoulos N, Tsirigoti A, Apessos A, Agiannitopoulos K, Metaxa-Mariatou V, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P, Kasarakis D, Kakolyris S, Dahabreh J, Vlastos F, Zoublios C, Rapti A, Papageorgiou NG, Veldekis D, Gaga M, Aravantinos G, Karavasilis V, Karagiannidis N, Nasioulas G. Determination of EGFR and KRAS mutational status in Greek non-small-cell lung cancer patients. Oncol Lett. 2015 Oct;10(4):2176-2184.

“Toplamda, bir kanser-sürücü gendeki değişiklikler, test edilen tümörlerin %77,6’sında tanımlanmıştır. NSCLC hastalarının %23’ü onaylanmış ya da yeni hedefli tedavi ile ilişkili bir gende mutasyon göstermiştir. Bu nedenle, bu çalışmada kullanılan hedeflendirilmiş NGS paneli, tümör moleküler profillemesi için güvenilir bir yaklaşımdır ve NSCLC hastaları için kişiselleştirilmiş tedavi kararı alınması için uygulanabilir.

Tsoulos N, Papadopoulou E, Metaxa-Mariatou V, Tsaousis G, Efstathiadou C, Tounta G, Scapeti A, Bourkoula E, Zarogoulidis P, Pentheroudakis G, Kakolyris S, Boukovinas I, Papakotoulas P, Athanasiadis E, Floros T, Koumarianou A, Barbounis V, Dinischiotu A, Nasioulas G. Tumor molecular profiling of NSCLC patients using next generation sequencing. Oncol Rep. 2017 Dec;38(6):3419-3429.

Panel Analytics

The gene panel used in this study contains all important genes with actionable mutations related to NSCLC. Therefore, it is deemed optimal for clinical use in this tumor type. Additionally, it exhibits high rates (100%) of sensitivity and specificity at a low mutation frequency of 3%.

2020 Complit. All Rights Reserved.

Web Design