Com.Pl.it DX® Πνεύμονα

Το πολυγονιδιακό τεστ για τον καρκίνο του πνεύμονα

Com.Pl.it DX® Lung

παρέχει μια λεπτομερή εικόνα της βιολογίας του όγκου αναλύοντας πολλά γονίδια ταυτόχρονα, το οποίο ωφελεί το γιατρό ώστε να σχεδιάσει το πιο ακριβές θεραπευτικό πλάνο για κάθε ασθενή.

Η γονιδιακή εξέταση Com.Pl.it Dx Lung

απευθύνεται σε ασθενείς με μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα (NSCLC) και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη ευαισθησία και ειδικότητα.

Όλα τα ευρήματα κατηγοριοποιούνται χρησιμοποιώντας τις πιο αξιόπιστες και αναβαθμισμένες βάσεις και αλγόριθμους σε in silico αναλύσεις. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και οι αναλύσεις στις γονιδιακές αναδιατάξεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες σε ασθενείς και γιατρούς.

Η Τεχνολογία Αλληλούχισης Επόμενης Γενιάς (NGS) χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη ανάλυση πολλών γονιδιακών μεταλλαγών στο ίδιο δείγμα, εξοικονομώντας πολύτιμο υλικό.

Το γονιδιακό τεστ Com.Pl.it DX® Lung:

  • Καθορίζει το μοριακό προφίλ (γονιδιακές μεταλλάξεις) του όγκου και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονιδίων σε περιπτώσεις πολλαπλών μεταλλάξεων.
  • Προσδιορίζει τα εντός ένδειξης φαρμάκων (όπου αυτό εφαρμόζεται), τα οποία φάρμακα στοχεύουν είτε το (τα) μεταλλαγμένο(α) γονίδιο(α) είτε τα μονοπάτια στα οποία αυτά εμπλέκονται.
  • Ταυτοποιεί τις μεταλλάξεις που σχετίζονται με την αντίσταση σε στοχευμένες θεραπείες.
  • Αναθέτει εκτός ένδειξης θεραπείες ή θεραπειές σε κλινικές μελέτες βασισμένο στο μοριακό προφίλ του όγκου. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς όπου η καθιερωμένη θεραπεία έχει αποτύχει.

Πίνακας Αναλυόμενων Γονιδίων

27 Γονιδιακές Μεταλλαγές

AKT1ALKBRAFCDKN2ACTNNB1DDR2
EGFRERBB2FBXW7FGFR1FGFR2FGFR3
HRASKEAPKRASMAP2K1MET*NOTCH1
NRASPIK3CAPOLEPTENRETSMAD4
SMARCA4STK11TP53

7 Αναδιατάξεις Γονιδίων

ALKROS1RETNTRK1NTRK2NTRK3MET

Βιοδείκτες Ανοσοθεραπείας

PD-L1

FAQs

Com.Pl.it DX® Πνεύμονα

Έχει σχεδιαστεί για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλους τύπους συμπαγών όγκων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι άγνωστης προέλευσης.
Τα αποτελέσματα του Com.Pl.i.t DX Lung Assay θα είναι διαθέσιμα σε 10 εργάσιμες ημέρες.
Για την ανάλυση του Com.Pl.i.t.DX Lung χρειαζόμαστε το μπλοκ παραφίνης από τον όγκο ή εναλλακτικά αχρωμάτιστες τομές παραφίνης επιστρωμένες σε αντικειμενοφόρα πλακίδια (στεγνωμένα στον αέρα, όχι σε κλίβανο). Πιο συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε 4 τομές των 3μm και 6 τομές των 10μm.
Το δείγμα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (25°C). Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου συνιστούμε να έχετε ένα πακέτο πάγου στο κιτ (Το πακέτο πάγου δεν πρέπει να αγγίζει άμεσα τα δείγματα).
Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη κόστους του τεστ θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την προσωπική σας ασφάλιση ή την εταιρεία μας.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας.
Η Genekor είναι υπεύθυνη για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες παραλαβής και επιστροφής του δείγματος του ασθενούς. Για να κανονίσετε την παραλαβή και επιστροφή δείγματος, επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την κατάλληλη Φόρμα Παραγγελίας.
Τα αποτελέσματά σας θα κοινοποιηθούν στον ιατρό σας κι εσάς μέσω e-mail.
Η Genekor Medical S.A. είναι πιστοποιημένη με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001: 2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO15189: 2012, που απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση κάθε ασθενούς για τη χρήση του γενετικού υλικού του για έλεγχο.

Μελέτες Επικύρωσης της Genekor για το Com.Pl.itDX® Lung

«Η χρήση ευαίσθητων μεθόδων ανίχνευσης μετάλλαξης σε μεγάλο πληθυσμό μελέτης Ελλήνων ασθενών με NSCLC σε ρουτίνα διαγνωστικής πρακτικής αποκάλυψε μια συνολική συχνότητα μετάλλαξης EGFR 15,83%. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε μια συνάφεια 99,8% μεταξύ της μεθόδου HRM και της αλληλούχισης Sanger. Το NGS χαρακτηρίστηκε ως η πιο ευαίσθητη μέθοδος.»

Papadopoulou E, Tsoulos N, Tsirigoti A, Apessos A, Agiannitopoulos K, Metaxa-Mariatou V, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P, Kasarakis D, Kakolyris S, Dahabreh J, Vlastos F, Zoublios C, Rapti A, Papageorgiou NG, Veldekis D, Gaga M, Aravantinos G, Karavasilis V, Karagiannidis N, Nasioulas G. Determination of EGFR and KRAS mutational status in Greek non-small-cell lung cancer patients. Oncol Lett. 2015 Oct;10(4):2176-2184.

«Συνολικά, οι μεταβολές σε ένα γονίδιο-οδηγό καρκίνου εντοπίστηκαν στο 77,6% των όγκων που εξετάστηκαν. Μεταξύ των ασθενών με NSCLC, το 23% παρουσίασε μετάλλαξη σε ένα γονίδιο που σχετίζεται με εγκεκριμένη ή αναδυόμενη στοχευμένη θεραπεία. Έτσι, η στοχευμένη ομάδα γονιδιών NGS που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν τη μελέτη είναι μια αξιόπιστη προσέγγιση για το μοριακό προφίλ όγκου και μπορεί να εφαρμοστεί σε λήψη αποφάσεων εξατομικευμένης θεραπείας για ασθενείς με NSCLC.»

Tsoulos N, Papadopoulou E, Metaxa-Mariatou V, Tsaousis G, Efstathiadou C, Tounta G, Scapeti A, Bourkoula E, Zarogoulidis P, Pentheroudakis G, Kakolyris S, Boukovinas I, Papakotoulas P, Athanasiadis E, Floros T, Koumarianou A, Barbounis V, Dinischiotu A, Nasioulas G. Tumor molecular profiling of NSCLC patients using next generation sequencing. Oncol Rep. 2017 Dec;38(6):3419-3429.

Panel Analytics

The gene panel used in this study contains all important genes with actionable mutations related to NSCLC. Therefore, it is deemed optimal for clinical use in this tumor type. Additionally, it exhibits high rates (100%) of sensitivity and specificity at a low mutation frequency of 3%.

2020 Complit. All Rights Reserved.

Web Design