Com.Pl.it DX® Υγρής Βιοψίας

Το πολυγονιαδιακό τεστ υγρής βιοψίας

Com.Pl.it DX® Liquid

είναι σχεδιασμένο για κάθε τύπο συμπαγούς όγκου και παρέχει παρακολούθηση του γονιδιακού προφίλ του όγκου σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας μόνο τη μη-επεμβατική μέθοδο της υγρής βιοψίας. Το τεστ μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την επιλογή θεραπείας, αλλά και για παρακολούθηση του όγκου κατά τη θεραπεία. Επίσης βοηθά να εντοπιστούν δευτερεύουσες μεταλλάξεις, το οποίο θα μπορούσε να διαφοροποιήσει αντίστοιχα το θεραπευτικό πλάνο.

Το πολυγονιδιακό τεστ υγρής βιοψίας Com.Pl.it DX® Liquid είναι σχεδιασμένο για ασθενείς με οποιοδήποτε είδος συμπαγούς όγκου και είναι πλέον πραγματικότητα στη θεραπεία του καρκίνου.

Η συγκεκριμένη ανάλυση προτείνεται κυρίως σε:

  • Ασθενείς με μη χειρουργήσιμους όγκους και ασθενείς με λίγο ή μη επαρκή ιστό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υγρή βιοψία προσφέρει τη λύση για την ανάλυση του μοριακού προφίλ του όγκου.
  • Ασθενείς με πολλαπλές μεταστάσεις. Το τεστ χρησιμοποιεί γενετικό υλικό από όλους τους όγκους στον οργανισμό του ασθενή, έτσι μπορεί να ανιχνεύσει την ετερογένεια εντός του όγκου ή μεταστάσεων αυτού.
  • Ασθενείς υπό θεραπεία ή μετά την ολοκλήρωση αυτής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ύπαρξης νουκλεϊκών οξέων από τον όγκο. Οι διαφορές στο μοριακό προφίλ του όγκου που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τη θεραπεία, μπορούν επίσης να εντοπιστούν και να είναι ένδειξη ως προς την αποτελεσματικότητα της θεραπείας αυτής. Επιπροσθέτως, δίνει πληροφορίες για το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων στοχευόμενων μεταλλάξεων ή μεταλλάξεων με αντίσταση στο παρόν θεραπευτικό σχήμα.

Για να πραγματοποιήσουμε το πολύ-γονιδιακό τεστ υγρής βιοψίας Com.Pl.it DX® Liquid biopsy, χρειαζόμαστε μόνο μια μικρή ποσότητα αίματος από τον ασθενή, για το οποίο γίνεται μια συνηθισμένη ανάληψη ρουτίνας και τοποθετείται σε ένα ειδικό φιαλίδιο Streck™ το οποίο παρέχεται από τη Genekor.

Το τεστ υγρής βιοψίας
Com.Pl.it DX® Liquid :

  • Καθορίζει το μοριακό προφίλ (γονιδιακές μεταλλάξεις) του όγκου και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονιδίων σε περιπτώσεις πολλαπλών μεταλλάξεων.
  • Προσδιορίζει τα εντός ένδειξης φαρμάκων (όπου αυτό εφαρμόζεται), τα οποία φάρμακα στοχεύουν είτε το (τα) μεταλλαγμένο(α) γονίδιο(α) είτε τα μονοπάτια στα οποία αυτά εμπλέκονται.
  • Ταυτοποιεί τις μεταλλάξεις που σχετίζονται με την αντίσταση σε στοχευμένες θεραπείες.
  • Αναθέτει εκτός ένδειξης θεραπείες ή θεραπειές σε κλινικές μελέτες βασισμένο στο μοριακό προφίλ του όγκου. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς όπου η καθιερωμένη θεραπεία έχει αποτύχει.

Πίνακας Αναλυόμενων Γονιδίων

12 Γονιδιακές Μεταλλαγές

ALKBRAFEGFRERBB2KRASMAP2K1METNRASPIK3CARET
ROS1TP53

3 Αναδιατάξεις Γονιδίων

ALKROS1RET

Συχνές ερωτήσεις

Com.Pl.it DX® Υγρή βιοψία

Καλύπτει όλους τους τύπους συμπαγών όγκων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων άγνωστης προέλευσης.
Αίμα σε φιαλίδιο ειδικής συλλογής που προμηθεύεστε από τη Genekor. (DNA χωρίς κύτταρα BCT® (10ml) και RNA BCT® χωρίς κύτταρα (10ml)).
Η Genekor είναι υπεύθυνη για την παροχή και την αποστολή του ειδικού φιαλιδίου για το τεστ Com.Pl.i.t DX Liquid. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Ναι, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές οδηγίες για τη συλλογή δείγματος αίματος.
Η Genekor είναι υπεύθυνη για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες παραλαβής και επιστροφής του δείγματος του ασθενούς. Για να κανονίσετε την παραλαβή και επιστροφή δείγματος, επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την κατάλληλη Φόρμα Παραγγελίας. Τα αποτελέσματά σας θα κοινοποιηθούν στον ιατρό σας και εσάς μέσω e-mail.Σε πόσες ημέρες θα λάβω τα αποτελέσματά μου;
Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε 10-15 εργάσιμες ημέρες.
Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη κόστους του τεστ θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την προσωπική σας ασφάλιση ή με την εταιρεία μας.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας.
Η Genekor Medical S.A. είναι πιστοποιημένη με ISO9001 και ISO15189, τα οποία απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση κάθε ασθενούς για τη χρήση του γενετικού υλικού του για έλεγχο.

Μελέτη Επικύρωσης της Genekor για το Com.Pl.it DX® Liquid biopsy Assay

«H τεχνολογία NGS που χρησιμοποιούμε εφαρμόζεται για την ανίχνευση μετάλλαξης σε ελεύθερο-κυκλοφορoούν DNA σε ασθενείς με καρκίνο. Αυτή η ανάλυση έχει μεγάλη ισχύ είτε για ανίχνευση μετάλλαξης κατά τη στιγμή της διάγνωσης είτε για την ανίχνευση πρώιμης μοριακής υποτροπής μετά τη θεραπεία. “

Eirini Papadopoulou, Vasiliki Metaxa – Mariatou, Nikolaos Tsoulos, Angeliki Tsirigoti, Chrisoula Efstathiadou, Angela Apessos, Konstantinos Agiannitopoulos, Georgia Pepe, Eugenia Bourkoula, Georgios Tsaousis, George Nasioulas GeneKor Medical S.A., Greece https://doi.org/10.1016/j.ejso.2016.07.074

2020 Complit. All Rights Reserved.

Web Design